InstrumentTeam AS Home Forespørr

Elektrisk Energi

Spesifikasjoner:

Generelt GOD PÅSKE

1-fase nettverksmåler. Måler de viktigste nettverksparametre:

AC spenning, AC strøm, frekvens og aktiv effekt.

Tekniske data

Inngang:

Opp til 63A

Utgang:

Kun display

Dispaly:

LCD 1 x 4 tegn, roterer

Strømforskyning:

230 VAC

Applikasjoner

Passer der en ønsker å måle forbrukt effekt direkte for relativt små forbrukere som bil oppvaring og lading av elektriske biler, gjerne i større garasje anlegg hvor det holder å lese av målerne manuelt

Spesifikasjoner:

Generelt

1-fase nettverksmåler. Måler de viktigste nettverksparametre:

AC spenning, AC strøm, frekvens og aktiv effekt, pluss flere se spesifikasjon for detaljer.

Tekniske data

Inngang:

Indirekte: fra måletrafo:1/5 A 100/400 V a.c.

Direkte: 32/63 A, 100/400 V a.c.

Utgang:

- RS-485 interface with MODBUS protocol

- 1 x relé  + 1 x analog eller 2 x relé

Dispaly:

Grafisk display OLED teknologi

Strømforskyning:

85...253 VAC. 40...400 Hz; / 90...300 VDC

Versjoner:

Direkte og indirekte

Applikasjoner

Passer der en ønsker å måle forbrukt effekt direkte for relativt små forbrukere som bil oppvaring og lading av elektriske biler, gjerne i større garasje anlegg hvor det holder å lese av målerne manuelt

Spesifikasjoner:

Generelt

1-fase nettverksmåler, alarm display. Måleren har et stort display som skifter farge ved bestemte måleverdier. Måler de viktigste nettverksparametre:

AC spenning, AC strøm, frekvens og aktiv effekt, pluss flere se spesifikasjon for detaljer.

Tekniske data

Inngang:

Indirekte: Srøm: 0...1 eller 0...5A

Direkte: Spenning: 0...100V eller 0...400V

Utgang:

- 4 x Relé utganger

- Analog utgang

- Puls utgang

- RS-485 interface with MODBUS protocol

Dispaly:

LCD 1 x 4 tegn, 12mm høye

Strømforskyning:

85...253 VAC. 40...400 Hz; / 20...40 VDC

Applikasjoner

Passer der en ønsker alarmer for nettverks parametre vist i et stort og tydelig display

Spesifikasjoner:

Generelt

Nøyaktig måler for 3-fase nettverksparametere. Måler de aller fleste nettverksparametre som:

AC spenning, AC strøm, frekvens, reaktiv og tilsynelatende effekt, pluss flere se spesifikasjon for detaljer

Tekniske data

Inngang:

Indirekte: fra måletrafo:1/5 A 100/400 V a.c.

Direkte: 63 A, 100/400 V a.c.

Utgang:

3 x relé

Puls

RS485 Modbus RTU

Display:

LCD display

Strømforskyning:

85...253 VAC, 90...300 VDC,20...40 VAC, 20...60 VDC

Applikasjoner

Passer der en ønsker å overvåke nettverksparametre

Spesifikasjoner:

Generelt

Programmerbar transduser for 1-fase nettverksparametere. måler de aller fleste nettverksparametre som:

AC spenning, AC strøm, frekvens, reaktiv og tilsynelatende effekt, pluss flere se spesifikasjon for detaljer

Tekniske data

Inngang:

Fra måletrafo:1 A (X/1 A), 5 A (X/5A) / 57,7...690 V, X/100 V

Utgang:

Analog

2 x relé 

Digital RS-485 MODBUS protocol

Dispaly:

LCD 2 x 8 tegn

Strømforskyning:

85...253 V a.c./d.c. / 20...50 V a.c./d.c

Versjoner:

Med og uten display

Applikasjoner

Passer der en ønsker å måle forbrukt effekt for relativt små forbrukere ved hjelp av målertrafoer.

Spesifikasjoner:

Generelt

Programmerbar transduser for 1-fase nettverksparametere som er designer for å lagre og konvertere måledata til analoge eller digitale signaler. Måler de aller fleste nettverksparametre som:

AC spenning, AC strøm, frekvens, reaktiv og tilsynelatende effekt, pluss flere se spesifikasjon for detaljer

Tekniske data

Inngang:

Fra måletrafo: 1 A eller 5 A, 100 V eller 400 V

Utgang:

-20 mA…+20 mA

RS485 Modbus RTU Slave interface

Logging:

Logger opp til 9000 valgte parametre

Strømforskyning:

85...253 V a.c./d.c. / 20...40 V a.c./d.c

Applikasjoner

Passer der en ønsker å måle forbrukt effekt for relativt små forbrukere ved hjelp av målertrafo. Måledata kan hentes over buss eller en ønsker å kunne laste ned måledata med gjevne mellomrom

Spesifikasjoner:

Generelt

Programmerbar transduser for 3-fase nettverksparametere som er designer for å lagre og konvertere måledata til analoge eller digitale signaler. Måler de aller fleste nettverksparametre som:

AC spenning, AC strøm, frekvens, reaktiv og tilsynelatende effekt, pluss flere se spesifikasjon for detaljer

Tekniske data

Inngang:

Fra måletrafo: 1 A eller 5 A, 100 V eller 400 V

Utgang:

4 x reléer

2 x relé og analoge utganger

4 x Analoge utganger

Puls

Logging:

Logger 15 minutter power profil / maks og minimum verdier

Strømforskyning:

85...253 V a.c./d.c. / 20...40 V a.c./d.c

Applikasjoner

Passer der en ønsker å måle forbrukt effekt for relativt små forbrukere ved hjelp av måletrafo.  Måledata kan hentes over buss eller en ønsker å kunne laste ned måledata med gjevne mellomrom

Spesifikasjoner:

Generelt

Rimelig måler for 3-fase nettverksparametere. Måler de aller fleste nettverksparametre som:

AC spenning, AC strøm, frekvens, reaktiv og tilsynelatende effekt, pluss flere se spesifikasjon for detaljer

Tekniske data

Inngang:

Fra måletrafo: 1 A eller 5 A, 100 V eller 400 V

Utgang:

2 x reléer

Puls

RS485 Modbus RTU

Display:

LCD display 3.5”

Strømforskyning:

50...64 VAC, 195...253 VAC, 246...300 VAC

Applikasjoner

Passer der en ønsker å overvåke nettverksparametre

Spesifikasjoner:

Generelt

Nøyaktig måler for 3-fase nettverksparametere. Måler de aller fleste nettverksparametre som:

AC spenning, AC strøm, frekvens, reaktiv og tilsynelatende effekt, pluss flere se spesifikasjon for detaljer

Tekniske data

Inngang:

Fra måletrafo: 1 A eller 5 A, 100 V eller 400 V

Utgang:

Analog

relé

Puls

RS485 Modbus RTU

Display:

LCD display 3.5”

Strømforskyning:

85...253 VAC, 90...300 VDC,20...40 VAC, 20...60 VDC

Applikasjoner

Passer der en ønsker å overvåke nettverksparametre

Spesifikasjoner:

Generelt

Flaggskipet, denne 3-fase nettverksanalysatoren har alt.  Måler de aller fleste nettverksparametre som:

AC spenning, AC strøm, frekvens, reaktiv og tilsynelatende effekt, pluss flere se spesifikasjon for detaljer

Tekniske data

Inngang:

Fra måletrafo: 1 A eller 5 A, 100 V eller 400 V

Utgang:

Analog

relé

Puls

RS485 Modbus RTU

Ethernet

Display:

LCD display 4 x 4 ½ LED digits,, 2 farger: rød / grønn

Strømforskyning:

85...253 VAC, 90...300 VDC,20...40 VAC, 20...60 VDC

Applikasjoner

Passer der en ønsker å overvåke nettverksparametre.