Energi

For å måle forbrukt energi trenger en å vite mengden som strømmer i røret og temperatur differansen mellom tur og retur røret. Dette kan gjøres på 2 måter:

Energimålere

Energi målere leveres både som mekaniske og ultrasoniske. Mekaniske er noe rimeligere, mens ultrasoniske er mer nøyaktig

Energi kalkulator

For noen applikasjoner er det ikke mulig å bruke en ren energi måler, dette gjelder i hovedsak for større måle applikasjoner. Vi kan da levere en tradisjonell mengde måler som sender måle data til en energi kalkulator. Energi kalkulatoren måler temperaturen i rørene og kan da regne ut energien og presentere den som standard målesignal

System

Diehl Metering har flere systmer for innhenting av måle data for vann, energi, strøm, gass målere. Fra enkle systemer hvor måle data overføres til en hånd holdt enhet i nærheten til store systemer hvor data et stort antall data samles automatiskt