InstrumentTeam AS Home Forespørr

Inn og Utgangs moduler

Spesifikasjoner:

Generelt

SM1 - 2 kanaler modul for analoge innganger til å konvertere standard signaler, motstand eller temperatursignaler til numeriske data signaler tilgjengelige via RS-485 eller RS-232 port ved hjelp av MODBUS protokollen.

Spesifikasjoner:

Generelt

SM2 - 4 kanaler modul for analoge innganger til å konvertere standard signaler, motstand eller temperatursignaler til numeriske data signaler tilgjengelige via RS-485 eller RS-232 port ved hjelp av MODBUS protokollen.

Spesifikasjoner:

Generelt

SM4 modul av logiske utganger er beregnet til å styre enkle enheter gjennom de tildelte logiske tilstander, mottatt fra master-enhet via RS-485-grensesnitt.

Spesifikasjoner:

Generelt

SM5 modul av logiske innganger er beregnet for å samle logiske tilstander av innganger og gjøre dem tilgjengelige for datastyrte systemer som jobber på basen til RS-485-grensesnitt.