Schneider

Scneider er et seskap som lager Accutech trådløse transmittere

Godkjenninger og protokoller:
Spesifikasjoner og Brosjyrer:

Generelt

Accutech GP10 trådløse trykk transmitter leveres i en rekke forskjellige måleområder fra 5 til 15000 PSIG. Med et integrert og svært følsom sensor design, kan produktet konfigureres til å overføre oppdateringer mellom én gang per sekund og en gang per minutt. Endringer i overførings intervallet kan også utløses baserte på aktiviteter som er definert i form av målegrenser.

Tekniske data

Min måleområdet:

Maks måleområdet:

Nøyaktighet:

Utgangsignal:

Sensor:

Kapslingsgrad:

Material hus:

Oppdateringstid:

Batteriets levetid:

Signal rekkevidde:

0 til 5 psi

0 til 15000 psi

0,250%

2,4 HHz, FHSS

Piezoresitive

IP67

GE Lexan. V0 Rating and UV Stable.

1 sekund som raskeste

Opp til 10 år avhengig av oppdateringstid.

Standard opp til 600 meter, opsjon opp til 1500 med ekstern antenne.

Applikasjoner

For alle steder er en ønsker å måle prosess date trådløst, også i Ex soner

Godkjenninger og protokoller:
Spesifikasjoner og Brosjyrer:

Generelt

Accutech DP20 trådløse differanse trykk transmitter leveres i en rekke forskjellige måleområder. Med et integrert og svært følsom sensor design, kan produktet konfigureres til å overføre oppdateringer mellom én gang per sekund og en gang per minutt. Endringer i overførings intervallet kan også utløses baserte på aktiviteter som er definert i form av målegrenser.

Tekniske data

Min måleområdet:

Maks måleområdet:

Nøyaktighet:

Utgangsignal:

Sensor:

Kapslingsgrad:

Material hus:

Oppdateringstid:

Batteriets levetid:

Signal rekkevidde:

-100 til 100 inH2O

-25 til 300 psi

0,20%

2,4 HHz, FHSS

Piezoresitive

IP67

GE Lexan. V0 Rating and UV Stable.

1 sekund som raskeste

Opp til 10 år avhengig av oppdateringstid.

Standard opp til 600 meter, opsjon opp til 1500 med ekstern antenne.

Applikasjoner

For alle steder er en ønsker å måle prosess date trådløst, også i Ex soner

Godkjenninger og protokoller:
Spesifikasjoner og Brosjyrer:

Generelt

Accutech AP10 trådløse absolutt trykk transmitter leveres i to forskjellige måleområder. Med et integrert og svært følsom sensor design, kan produktet konfigureres til å overføre oppdateringer mellom én gang per sekund og en gang per minutt. Endringer i overførings intervallet kan også utløses baserte på aktiviteter som er definert i form av målegrenser.

Tekniske data

Min måleområdet:

Maks måleområdet:

Nøyaktighet:

Utgangsignal:

Sensor:

Kapslingsgrad:

Material hus:

Oppdateringstid:

Batteriets levetid:

Signal rekkevidde:

0 til 30 psia

0 til 250 psia

0,25%

2,4 HHz, FHSS

Piezoresitive

IP67

GE Lexan. V0 Rating and UV Stable.

1 sekund som raskeste

Opp til 10 år avhengig av oppdateringstid.

Standard opp til 600 meter, opsjon opp til 1500 med ekstern antenne.

Applikasjoner

For alle steder er en ønsker å måle prosess date trådløst, også i Ex soner

Godkjenninger og protokoller:
Spesifikasjoner og Brosjyrer:

Generelt

Accutech trådløse temperatur transmitter leveres i to forskjellige utførelser: RT10 for RTD (Pt-100) og TC10 for termopar. Med et integrert og svært følsom sensor design, kan produktet konfigureres til å overføre oppdateringer mellom én gang per sekund og en gang per minutt. Endringer i overførings intervallet kan også utløses baserte på aktiviteter som er definert i form av målegrenser.

Tekniske data

Element:

Nøyaktighet:

Utgangsignal:

Kapslingsgrad:

Material hus:

Oppdateringstid:

Batteriets levetid:

Signal rekkevidde:

2 x T/C eller 1 x RTD (Pt-100)

0,10%

2,4 HHz, FHSS

IP67

GE Lexan. V0 Rating and UV Stable.

1 sekund som raskeste

Opp til 10 år avhengig av oppdateringstid.

Standard opp til 600 meter, opsjon opp til 1500 med ekstern antenne.

Applikasjoner

For alle steder er en ønsker å måle prosess date trådløst, også i Ex soner

Godkjenninger og protokoller:
Spesifikasjoner og Brosjyrer:

Generelt

Accutech analog inngangs transmittere kan konvertere et standard 4-20mA signal eller et 0-10 V signal og overføre signalene til baseradioen. Denne enheten er ment brukt der du trenger å overføre trådløst et måle signal fra et eksisterende instrument eller du trenger et måleinstrument som ikke er inkludert i den trådløse serie. Med et integrert og svært følsom sensor design, kan produktet konfigureres til å overføre oppdateringer mellom én gang per sekund og en gang per minutt. Endringer i overførings intervallet kan også utløses baserte på aktiviteter som er definert i form av målegrenser.

Tekniske data

Måleområdet:

Nøyaktighet:

Utgangsignal:

Kapslingsgrad:

Material hus:

Oppdateringstid:

Batteriets levetid:

Signal rekkevidde:

4-20mA / 0-10V

0,10%

2,4 HHz, FHSS

IP67

GE Lexan. V0 Rating and UV Stable.

1 sekund som raskeste

Opp til 10 år avhengig av oppdateringstid.

Standard opp til 600 meter, opsjon opp til 1500 med ekstern antenne.

Applikasjoner

For alle steder er en ønsker å måle prosess date trådløst, også i Ex soner

Godkjenninger og protokoller:
Spesifikasjoner og Brosjyrer:

Generelt

Accutech digital inngangs transmittere kan konvertere et bryter signal og overføre signalene til baseradioen. Denne enheten er ment brukt der du trenger å overføre trådløst status på en bryter, det kan være en nivå flottør eller ende brytere på en ventil etc. Med et integrert og svært følsom sensor design, kan produktet konfigureres til å overføre oppdateringer mellom én gang per sekund og en gang per minutt. Endringer i overførings intervallet kan også utløses baserte på aktiviteter som er definert i form av målegrenser.

Tekniske data

Måleområdet:

Nøyaktighet:

Utgangsignal:

Kapslingsgrad:

Material hus:

Oppdateringstid:

Batteriets levetid:

Signal rekkevidde:

2 x digital inngang

NA

2,4 HHz, FHSS

IP67

GE Lexan. V0 Rating and UV Stable.

1 sekund som raskeste

Opp til 10 år avhengig av oppdateringstid.

Standard opp til 600 meter, opsjon opp til 1500 med ekstern antenne.

Applikasjoner

For alle steder er en ønsker å måle prosess date trådløst, også i Ex soner

Godkjenninger og protokoller:
Spesifikasjoner og Brosjyrer:

Generelt

Accutech Base radio mottar signaler fra felt transmittere og videreformidler de, enten som RS-485 Modbus signaler eller som RS-232 signaler. RS-232 signalene kan mottas av et eget spesielle software "Wireless Management Toolkit" for lesing av data og konfigurering av baseradio og transmittere, eller til en utgangsblokk (Quad) som konverterer signalene til analoge standard signaler eller digitale utganger for alarm verdier eller status på digitale inngangstransmittere.

Tekniske data

Innganger:

Utgangsignal:

Kapslingsgrad:

Material hus:

Oppdateringstid:

Signal rekkevidde:

Opp til 100 transmittere

RS-485 Modbus, RS-485, eller 4-20mA og alarm utganger

IP67

Baked enamel aluminum.

1 sekunder som raskeste

Standard opp til 600 meter, opsjon opp til 1500 med ekstern antenne.

Applikasjoner

For alle steder er en ønsker å måle prosess date trådløst, også i Ex soner