XYR5000

XYR5000 er en trådløs transmitter serie som Adaptive tidligere produserte for Honeywell. Honeywll har besluttet og avslutte denne serien og kun satse videre på "OneWireless" og ISA100. XYR5000 blir forsatt produsert av Adaptiv, men bærer nå også deres navn.

Adaptiv XYR5000 og Honeywell XYR5000 er 100% kompatible og komponentene kan brukes om hverandre i det samme nettverket.

Godkjenninger og protokoller:
Spesifikasjoner:

Generelt

XYR 5000 trykk transmittere har spesielt lav vekt. Dette gjør at de enkelt kan erstatte manometre uten ekstra support

Tekniske data

Min måleområdet:

Maks måleområdet:

Nøyaktighet:

Utgangsignal:

Sensor:

Kapslingsgrad:

Material hus:

Oppdateringstid:

Batteriets levetid:

Signal rekkevidde:

0 til 2,1 bar

0 til 690 bar

0,10%

FHSS

Piezoresitive

IP67

GE Lexan. V0 Rating and UV Stable.

5 sekunder som raskeste

3-5 år avhengig av oppdateringstid.

Standard opp til 600 meter, opsjon opp til 1500 med ekstern antenne.

Applikasjoner

For alle steder er en ønsker å måle prosess date trådløst, også i Ex soner

Godkjenninger og protokoller:
Spesifikasjoner:

Generelt

XYR 5000 Differanse trykk transmittere.

Tekniske data

Min måleområdet:

Maks måleområdet:

Nøyaktighet:

Utgangsignal:

Sensor:

Kapslingsgrad:

Material hus:

Oppdateringstid:

Batteriets levetid:

Signal rekkevidde:

-2540 til 2540 mmH2O

-1,7 til 20,68 bar

0,20%

FHSS

Piezoresitive

IP67

GE Lexan. V0 Rating and UV Stable.

5 sekunder som raskeste

3-5 år avhengig av oppdateringstid.

Standard opp til 600 meter, opsjon opp til 1500 med ekstern antenne.

Applikasjoner

For alle steder er en ønsker å måle prosess date trådløst, også i Ex soner

Godkjenninger og protokoller:
Spesifikasjoner:

Generelt

XYR 5000 temperatur transmittere leveres i flere utførsler. Transmitterne kan leveres med tilkoblingsklemmer for tilkobling av remote føler element eller for direktemontert element. Se spesifikasjonen for flere detaljer.

Tekniske data

Element

Nøyaktighet:

Utgangsignal:

Sensor:

Kapslingsgrad:

Material hus:

Oppdateringstid:

Batteriets levetid:

Signal rekkevidde:

2 x T/C eller 1 x RTD (Pt-100)

0,10%

FHSS

Piezoresitive

IP67

GE Lexan. V0 Rating and UV Stable.

5 sekunder som raskeste

3-5 år avhengig av oppdateringstid.

Standard opp til 600 meter, opsjon opp til 1500 med ekstern antenne.

Applikasjoner

For alle steder er en ønsker å måle prosess date trådløst, også i Ex soner

Godkjenninger og protokoller:
Spesifikasjoner:

Generelt

XYR 5000 analog inngangs transmittere kan konvertere et standard 4-20mA signal eller et 0-10 V signal og overføre signalene til baseradioen. Denne enheten er ment brukt der du trenger å overføre trådløst et måle signal fra et eksisterende instrument eller du trenger et måleinstrument som ikke er inkludert i XYR5000 trådløse serie. 4

Tekniske data

Måleområdet:

Nøyaktighet:

Utgangsignal:

Sensor:

Kapslingsgrad:

Material hus:

Oppdateringstid:

Batteriets levetid:

Signal rekkevidde:

4-20mA / 0-10V

0,10%

FHSS

Piezoresitive

IP67

GE Lexan. V0 Rating and UV Stable.

5 sekunder som raskeste

3-5 år avhengig av oppdateringstid.

Standard opp til 600 meter, opsjon opp til 1500 med ekstern antenne.

Applikasjoner

For alle steder er en ønsker å måle prosess date trådløst, også i Ex soner

Godkjenninger og protokoller:
Spesifikasjoner:

Generelt

XYR 5000 digital inngangs transmittere kan konvertere et bryter signal og overføre signalene til baseradioen. Denne enheten er ment brukt der du trenger å overføre trådløst status på en bryter, det kan være en nivå flottør eller ende brytere på en ventil etc.

Tekniske data

Måleområdet:

Nøyaktighet:

Utgangsignal:

Sensor:

Kapslingsgrad:

Material hus:

Oppdateringstid:

Batteriets levetid:

Signal rekkevidde:

2 x digital inngang

NA

FHSS

Piezoresitive

IP67

GE Lexan. V0 Rating and UV Stable.

5 sekunder som raskeste

3-5 år avhengig av oppdateringstid.

Standard opp til 600 meter, opsjon opp til 1500 med ekstern antenne.

Applikasjoner

For alle steder er en ønsker å måle prosess date trådløst, også i Ex soner

Godkjenninger og protokoller:
Spesifikasjoner:

Generelt

XYR 5000 Base radio mottar signaler fra felt transmittere og videreformidler de, enten som RS-485 Modbus signaler eller som RS-232 signaler. RS-232 signalene kan mottas av Honeywell sitt spesielle software "Wireless Management Toolkit" for lesing av data og konfigurering av baseradio og transmittere, eller til en utgangsblokk (Quad) som konverterer signalene til analoge standard signaler eller digitale utganger for alarm verdier eller status på digitale inngangstransmittere.

Tekniske data

Innganger:

Utgangsignal:

Kapslingsgrad:

Material hus:

Oppdateringstid:

Signal rekkevidde:

Opp til 42 transmittere

RS-485 Modbus, RS-485, eller 4-20mA og alarm utganger

IP67

Baked enamel aluminum.

5 sekunder som raskeste

Standard opp til 600 meter, opsjon opp til 1500 med ekstern antenne.

Applikasjoner

For alle steder er en ønsker å måle prosess date trådløst, også i Ex soner

Spesifikasjoner:

Generelt

"Wireless managment Toolkit" er et service og konfigureringsverktøy for XYR 5000 familien. Softwaret installeres på en PC som kobles opp mot baseradioen. Alle transmitter parametere, alarm verdiger og samplings rater konfigureres enkelt i de windows baserte menyene. Programmet kan også brukes til å vise prosess verdier da alle verdiene blir lagret og presentert i en oversiktlig liste, det er også mulig å gå inn på en spesiell transmitter å se historiske data, trend.