Tjenester

Service

InstrumentTeam AS utfører service på alle instrumenter vi selger på vårt service verksted på Vøyenenga. Ved alvorligere feil har vi gode avtaler med alle våre leverandører som da står for reparasjonen med sine fagfolk. Vi kan også assistere ved feilsøking i feltet

Konfigurering

Det kan ofte være greit å få en transmitter, skriver eller en regulator ferdig oppsatt. Det forenkler installasjonen og gjør i gang kjøring lettere. Vi i InstrumentTeam kjenner naturlig nok våre produkter veldig godt og har også de beste konfigureringsverktøyene. Ofte er kostnaden for en ferdig konfigurering lav i forhold til hva en tjener ved installasjon.

Oppstarts assistanse

Oppstart av ny anlegg eller etter en oppgradering kan være hektisk, ofte jobber en under tidspress og forsinkelser koster penger. InstrumentTeam AS kan tilby oppstartsassistanse for våre produkter i en slik situasjon. En av våre ingeniører vil da være og påse at våre instrumenter virker som de skal.

Telefon Support

Norge er et land med lange avstander. Reise kostnadene for å få en av våre ingeniører til plassen kan derfor være stor. Siden vi kjenner våre produkter veldig godt kan vi ofte lede kundens personell til å gjøre konfigurering / sjekk på stedet over telefon.

Konsulent virksomhet

Ingeniører hos oss har bred erfaring med prosjektarbeid både for offshore og landbasert industri. Vi kan delta i deres prosjekter som konsulenter for korte eller lengre oppdrag.