Home Up

Vannmålere

Denne siden inneholder de fleste av vannmålerne InstrumentTeam AS fører. Vær oppmerksom på at disse målerne også kan brukes til andre applikasjoner, ikke kun vann.

 

Ultrasoniske Mengdemålere

 

 Hydrometer, Ultralyd mengdemåler HYDRUS 171

 

Egenskaper
Ultrasonisk type gjennomstrømningsmåler uten bevegelige deler for nøyaktig måling særlig på lavt flow, viser også temperatur. Den er langtid stabil under vanskelige forhold og kan detektere lekkasje og rørbrudd. Logger forbruksdata og hendelser samt viser feil og alarm koder

 • Høyere ytelse en klasse D krav

 • Ingen måling av luft

 • Ikke påvirket av avleiring

 • Kan monteres i alle posisjoner

 • Trenger ikke rett strekk før eller etter måler

Størrelse: DN15-DN50 mm
Måleområdet:
1,6 - 25
/h
Nøyaktighet:
Typisk 1 % av avlest verdi ned til 2-3 l/h, se datablad siste side
Utgangssignal:
Puls, M-bus, radio 434 or 868 MHz, L-Bus eller optisk
Konfigurering:
Tast, optisk eller Windows PC software
Display: LCD
Godkjenning: MID LNE 14586, OIML R49, NMI 14/3/15, EN 14154, TVO, KTW
Kapslingsgrad: IP68, innstøpt elektronikk
Material hus: Plast
Våte deler:
EPDM, messing, rustfritt stål, PES, PPO og plast
Prosesstilkobling:
Gjenger
Trykklasse: PN16
Media temperatur:
50 °C bruks temperatur, sikker opp til max 90 °C
Strømtilførsel:
Ett eller to 3.6 VDC litium batterier, batteri levetid: Opp til 12 år (ett batteri), opp til 16 år (to batterier).

Applikasjoner
Ultralyd vannmåler for nøyaktig måling og registrering for alle vannapplikasjoner spesielt
egnet for tappevannsanlegg for flaske vann og overrislingsanlegg. Også for utendørs montering.

Dokumentasjon
Teknisk Spesifikasjon

 

Elektroniske Mengdemålere

 

 Hydrometer, Stor elektronisk mengdemåler Wesan WP E 222

 

Egenskaper
Woltmann løpehjuls måler med elektronisk regneverk for detektering av strømningsmengde. Magnetisk overføring av signal fra impeller og digital visning av aktuell gjennomstrømning. Lagrer alle data for evt. kjøp og salg.

 • Innstillbar avlesningsdato for fakturering

 • Mulighet for å rotere display og sensor, slik at de kommer i best mulig posisjon

 • En-linje 7 sifferet digitalt display gir enkel avlesning

 • For horisontal og vertikal montering

 • Kalibrerbar måler innsats

Størrelse: DN50-DN500 mm
Måleområdet:
15 - 1500 m³/h
Nøyaktighet:
Typisk 0,5 % av avlest verdi ned til Qt , 2% til Qmin, se datablad siste side
Utgangssignal:
Puls, M-bus, radio 434 or 868 MHz, L-Bus eller optisk
Konfigurering:
Tast, optisk eller Windows PC software
Display: LCD
Godkjenning: EC
Kapslingsgrad:
IP 54 eller IP 68
Material hus: Plast, messing, glass
Våte deler:
Innvendig epoxy lakkert karbon stål
Prosesstilkobling:
Flens
Trykklasse: PN16 spesial PN 25/40
Medium temperatur området: 0 til 30°C, spesial versjon: 90°C

Strømtilførsel:
Lithium batteri, levetid 10 års

Applikasjoner
Elektronisk måler som passer for måling av alle medier med tilnærmet lik viskositet som vann. Da den har epoxy lakkering innvendig passer den til en del korrosive medier også.  Måler store mengder og gir lavt trykkfall.

Dokumentasjon
Teknisk Spesifikasjon

 

Mekaniske Mengdemålere

 

 Hydrometer, Mekanisk mengdemåler Aquarius S / RS / P, 147-148

 

Egenskaper

Løpehjulsmåler med ikke væskeberørt telleverk

 • Kan brukes sammen med Hydrometers datainnsamlings systemer

 • Veldig lav start strømnings mengde

 • Lavt trykk tap

 • Kan installeres horisontalt eller vertikalt på stigende og fallende rør

 • Kompakt design

 • Mulighet for å rotere telleverket, slik at det kommer i best mulig posisjon 

Størrelse: DN15-DN20
Måleområdet:
1,6 - 2,5 m³/h
Nøyaktighet:
Typisk 1 % av avlest verdi ned til 2-3 l/h, se datablad siste side
Utgangssignal:
Puls, M-bus, radio 434 eller 868 MHz, L-Bus eller optisk
Konfigurering:
Eventuelt optisk eller Windows PC software
Display: Mekanisk telleverk
Godkjenning: EC D 98 / 6.131.09 eller D 98 / 6.331.93
Kapslingsgrad: IP54
Material hus: Plast
Våte deler:
Messing
Prosesstilkobling: Gjenger
Trykklasse: PN10
Medium temperatur området:
0 til 30°C eller 0 til 90°C

Strømtilførsel:
Evt. Litiumbatteri 3V, gjelder ikke puls eller telleverk

Applikasjoner
For fakturering av forbruks måling i leiligheter, hus og bygg.

Dokumentasjon
Teknisk Spesifikasjon

 

 

 Hydrometer, Mekanisk mengdemåler Corona P 423/424

 

Egenskaper
Løpehjulsmåler med væskeberørt telleverk og puls kontakt utgang

 • Spesielt lav trykk tap og stort måle området

 • Måler veldig lavt vann forbruk

 • God målenøyaktighet over tid

 • Kan måle mengde begge veier

 • Filter innsats på innløps tilkoblingen, kan rengjøres uten å ødelegge paktningen

 • Bedre måle nøyaktighet enn kravspesifikasjonen

 • Enkelt å skifte ut puls kontakten

 • Forskjellige versjoner for stigerør, fallrør og horisontal montering

Størrelse: DN20-DN50
Måleområdet:
2,5 - 15 m³/h

Nøyaktighet:
Typisk 1 % av avlest verdi ned til Qt , 2% til Qmin, se datablad siste side
Utgangssignal:
Puls
Konfigurering:
Nei
Display: mekanisk telleverk
Godkjenning: EC
Kapslingsgrad:
IP 65 (IP 68 med puls kontakt og kabel)
Material hus: Plast glass messing
Våte deler:
Messing
Prosesstilkobling:
Gjenger DN50 flens
Trykklasse: PN10
Medium temperatur området: 0 til 30°C,

Applikasjoner
Passer for kontroll, måling og fjern avlesning av mengde, der det er store krav til å måle lave gjennomstrømning med høy nøyaktighet, og der det er ønskelig med lavt trykktap.

Dokumentasjon
Teknisk Spesifikasjon

 

 

 Hydrometer, Mekanisk mengdemåler Corona D 123-127

 

Egenskaper

 • Løpehjulsmåler med ikke væskeberørt telleverk

 • Støv og vann tett telleverk

 • Forskjellige versjoner for stigerør, fallrør og horisontal montering

 • Mulighet for å rotere telleverket, slik at det kommer i best mulig posisjon

Størrelse: DN15-DN50
Måleområdet:
1,5 - 15 m³/h
Nøyaktighet:
Typisk 1 % av avlest verdi ned til Qt, 2% til Qmin, se datablad siste side
Utgangssignal:
Nei
Konfigurering:
Nei
Display: mekanisk telleverk
Godkjenning: EC
Kapslingsgrad: IP 65
Material hus: Plast glass messing
Våte deler:
Messing
Prosesstilkobling:
Gjenger, DN50 flens
Trykklasse: PN16
Medium temperatur området: 0 til 30°C eller 0 til 90°C

Applikasjoner
For fakturering av forbruks måling i leiligheter, hus og bygg. Kan også brukes for varierende vann kvalitet

Dokumentasjon
Teknisk Spesifikasjon

 

 

 Hydrometer, Mekanisk mengdemåler Corona DPO 420/421 og 422/425

 

Egenskaper
Løpehjulsmåler med puls kontakt utgang

 • Ikke væskeberørt telleverk

 • Kapslet, vanntett telleverk forhindrer kondensering på vinduet

 • Mulighet for å rotere telleverket, slik at det kommer i best mulig posisjon

 • Integrert måle utgangsignal som standard

 • Utgangssignal sensorer kan byttes  

Størrelse: DN15-DN50
Måleområdet:
1,5 - 15 m³/h
Nøyaktighet:
Typisk 1 % av avlest verdi ned til Qt , 2% til Qmin, se datablad siste side
Utgangssignal:
Puls kabel kan montertes
Konfigurering:
Nei
Display: mekanisk telleverk
Godkjenning: EC
Kapslingsgrad: IP 65
Prosesstilkobling:
Gjenger, DN50 flens
Trykklasse: PN16  eventuelt PN25 / PN 40
Tetthetsklasse: IP 65
Medium temperatur området:
0 til 30°C / 0 til 90°C / 0 til 120°C

Applikasjoner
Passer for kontroll, måling og fjern avlesning av mengde, der det er store krav til nøyaktighet.
Dokumentasjon
Teknisk Spesifikasjon

 

Store Mengdemålere

 

 Hydrometer, Stor mengdemåler Wesan WP 222

 

Egenskaper

Woltmann løpehjuls måler med ikke væske berørt mekanisk telleverk for detektering av strømningsmengde. Magnetisk overføring av signal fra løpehjul

 • Mulighet for å rotere display og sensor, slik at de kommer i best mulig posisjon

 • Forseglet måler innsats for bedre nøyaktighet

 • For horisontal og vertikal montering

 • Kalibrerbar måler innsats

 • Utgangssignal sensorer kan byttes på skiftes uten at det påvirker nøyaktigheten

 • Kan måle mengde begge veier

Størrelse: DN50-DN500 mm
Måleområdet:
15 - 1500 m³/h
Nøyaktighet:
Typisk 0,5 % av avlest verdi ned til Qt, 2% til Qmin, se datablad siste side
Utgangssignal:
Ingen eller puls
Konfigurering:
Nei
Display: mekanisk telleverk
Godkjenning: EC
Kapslingsgrad:
IP 68 til 5 meter
Material hus: Plast glass kobber
Våte deler:
Innvendig epoxy lakkert karbon stål
Prosesstilkobling:
Flens
Trykklasse: PN16 spesial PN 25/40
Medium temperatur området: 0 til 30°C, spesial versjon: 90°C

Applikasjoner
Mekanisk måler som passer for måling av alle medier med tilnærmet lik viskositet som vann. Da den har epoxy lakkering innvendig passer den til noen korrosive medier også.  Måler store mengder og gir lavt trykkfall.
 
Dokumentasjon
Teknisk Spesifikasjon

 

 

 Hydrometer, Stor mengdemåler Wesan WPV 228

 

Egenskaper

Kombinert stor og liten måler for også å kunne måle nøyaktig på lave flow.

 • For horisontal og vertikal montering, kan også vris 90°

 • Ideell utforming av hus forhindrer sedimentering, stillestående vann og luft lommer

 • "bypass" linje integrert i husets deksel. Ingen fare for sedimentering eller korrosjon.

 • Ingen målefeil i "switch-over" området.

 • Måler innsats, "bypass" meter og tilbakeslagsventil, kan enkelt skiftes ut.

 • God målenøyaktighet over tid

 • Mulighet for å rotere telleverket og sensor, slik at de kommer i best mulig posisjon 

Størrelse: DN50-DN100
Måleområdet:
15 - 600 m³/h
Nøyaktighet:
Typisk 0,5 % av avlest verdi ned til Qt , 2% til Qmin, se datablad siste side
Utgangssignal:
Ingen eller puls
Konfigurering:
Nei
Display: mekanisk telleverk
Godkjenning: National 6.152 / 98.14
Kapslingsgrad:
IP 68 til 5 meter
Material hus: Plast glass messing
Våte deler:
Innvendig epoxy lakkert karbon stål
Prosesstilkobling:
Flens
Trykklasse: PN16
Medium temperatur området: 0 til 30°C

Applikasjoner
Måler for måling i applikasjoner med sterkt vekslende strømnings mengde

Dokumentasjon
Teknisk Spesifikasjon

 

 

 Hydrometer, Stor mengdemåler Wesan WP H 225

 

Egenskaper

Potabel Woltmann løpehjuls måler med mekanisk telleverk for detektering av strømningsmengde. Magnetisk overføring av signal fra løpehjul

 • Mulighet for å rotere display og sensor, slik at de kommer i best mulig posisjon

 • Forseglet/tørr måler innsats for bedre nøyaktighet

 • For horisontal og vertikal montering

 • Kalibrerbar måler innsats

 • Utgangssignal sensorer kan byttes på / skiftes uten at det påvirker nøyaktigheten

 • Kan måle mengde begge veier

 • Spesialversjon med tilbakeslagsventil

Størrelse: DN50-DN80 mm
Måleområdet:
15 - 40 m³/h
Nøyaktighet:
Typisk 0,5 % av avlest verdi ned til Qt , 2% til Qmin, se datablad siste side
Utgangssignal:
Ingen eller puls
Konfigurering:
Nei
Display: mekanisk telleverk
Godkjenning: EC D 03 / 6.132.44/9
Kapslingsgrad:
IP 68 til 5 meter
Material hus: Plast glass messing
Våte deler:
Innvendig epoxy lakkert karbon stål
Prosesstilkobling:
Gjenget eller fast kobling type C & B
Trykklasse: PN16
Medium temperatur området: 0 til 30°C

Applikasjoner
Lett å håndtere, passer bra for temporære målinger av vann.

Dokumentasjon
Teknisk Spesifikasjon

 

Elektronisk Utstyr

 

 Hydrometer, IZAR Dosing, elektronisk display og kontroll enhet

 

Egenskaper
IZAR Dosing er et elektronisk register med reset funksjon spesielt utformet for industrielle applikasjoner. IZAR Dosing er modulært og kan klipses på alle vann målere av typen: AQUARIUS, ALTAIR, AQUILA and CORONA M uavhengig om de er utstyrt med meter. Reset funksjonen muliggjør nøyaktig dosering.

 • Oppløsning til 0,1 l

 • Kan ettermonteres.

Display: LCD
Antall sifre:
5
Høyde på sifre:
10 mm
Reset:
knapp på fronten

Strømtilførsel:
Batteri, levetid 10 år

Applikasjoner
Passer for doserings applikasjoner hvor en ønsker å dosere en nøyaktig mengde.

Dokumentasjon
Teknisk Spesifikasjon

 

 

 Hydrometer, IZAR Radio modul

 

Egenskaper
IZAR Radio modul består av en elektronikk enhet som mottar og lagrer målerdata. Radio modulen sender målernummer, måleravlesning og ulike elementer av driftsinformasjon hvert 128 sekund. Dataene kan mottas av mobile eller statiske mottakere.

 • Enkel installasjon

 • Kan leveres montert og ferdig programmert på Aquarius S vann måler

 • Kan lett ettermonteres

 • Lett å programmere på monteringsstedet ved hjelp av IrDa grensesnitt

 • Lagring og overføring av målerverdier for inntil tre forfallsdatoer.

 • Utgangssignal sensorer kan byttes på / skiftes uten at det påvirker nøyaktigheten

 • Batteridrevet med en typisk levetid på 12 år 

Frekvens området: 868.95 MHz or 434.475 MHz
Rekkvidde:
Opptil 300m
Nøyaktighet/godkjenning:
EN 300220 R&TTE, EN 301489 R&TTE, EN 60950 Safety & Health, EN 61 000 EMC
Strømtilførsel:
Lithiumbatteri 3V

Applikasjoner
Radio segment for vannmåleren Aquarius S. Egner seg bra for optimal avlesning på vanskelig tilgjengelige steder eller for rask avlesning av mange målere.

Dokumentasjon
Teknisk Spesifikasjon

 

 

 Hydrometer, GPRS / LAN / WLAN Reciver, Radio mottaker

 

Egenskaper
Mottar data fra vann og energimålere målere over 868/434 MHz og videresender mottatte data over GPRS, LAN eller WLAN til et operasjons senter

 • Hukommelse for opp til 1000 radio telegrammer

 • Konfigureres via Bluetooth (GPRS) eller HTML (LAN, WLAN)

 • Data format xml 

Frekvens området: 868.95 MHz or 434.475 MHz
Antenne:
Intern eller ekstern
Tetthetsklasse:
IP 33 (LAN), IP 65 (WLAN, GPRS)
Strømtilførsel:
230V AC

Applikasjoner
Radio mottakeren brukes for automatisk, stasjonær fjernavlesning av målere i boligområder med eneboliger, rekkehus og boligblokker, samt kontorer og industribygg

Dokumentasjon
Teknisk Spesifikasjon

 

 

 Hydrometer, IZAR Reciver Display, Mottaker display

 

Egenskaper
IZAR Receiver Display kan lese av opp til 10 målere med IZAR Radio eller med ”Open Metering” radio protokoll. Dette gjør at målerdata kan leses av i lettere tilgjengelige områder.

 • Mottar data fra målere over 868/434 MHz

 • Enkel å konfigurere via USB grensesnitt og PC programvare

 • Data lagres og kan leses av på måleren eller grafisk på PC program

Frekvens området: 868.95 MHz or 434.475 MHz
Tetthetsklasse:
IP 43
Strømtilførsel:
2 x alkaliske batterier
Rekkevidde: 400m utendørs, 30m i bygninger

Applikasjoner
Mottaker displayet brukes til å enkelt fjernavlese opptil 10 energi eller vann målere og permanent overvåkning av løpende forbruk når USB kabel er tilknyttet PC.

Dokumentasjon
Teknisk Spesifikasjon

 

 

 Hydrometer, IZAR@NET, Programvare

 

Egenskaper
IZAR@NET et en data forvaltning programvare, som automatisk avlesing av M-BUS og stasjonære radio nettverk. I tillegg er det mulig å lese og administrere data fra "walk-by" og "drive-by" avlesninger. Med spesifikke tilpasninger kan data automatisk eksporteres til f. eks et fakturerings program

 • Avlesning og fjernavlesning av alle typer målere i et system

 • Modulær oppbygging, programvaren tilpasses individuelle behov

 • Mulighet for å oppdatere programvare i felten

 • Editering og visualisering av måler data i tabeller og diagrammer

 • Innhenting av måler data for totalforbruk, øyeblikksverdi og status

 • Arkivering av alle målerdata i en kraftig Oracle SQL database

 • Moderne klient-server struktur, programvaren kan bli brukt samtidig av flere brukere

 • Mulighet for alarm overvåking og signal giving

Applikasjoner
For større og mindre anlegg der en ønsker en høy grad av automatisk avlesning og data overvåkning.
Dokumentasjon
Teknisk Spesifikasjon

 

 

 Hydrometer, Bluetooth mottaker

 

Egenskaper
Bluetooth mottakeren brukes for mobil "walk-by" eller "drive-by" avlesning av målerdata. Mottatte radio data overføres via Bloototh til en IZAR håndhold datamaskin (PDA).

 • Trådløst mobil måler avlesning med en radio rekkevidde på opp til 400 meter

 • Høy hastighet Bluetooth overføring til håndhold data maskin

 • Innebygd, kraftig opplad bart batteri med opp til 15 timers operasjons tid

Versjon/frekvensområdet: 868,95 MHz eller 434,475 MHz
Radio rekkevidde: Opp til 400 meter
Bluetooth spesifikasjon: 2,4 GHz, versjon 1.1 class 2
Bluetooth rekkevidde: Opp til 10 meter
Data overføringshastighet: 115,2 kbits/s

Applikasjoner
For større anlegg der en ønsker å avlese målerdata uten å behøve tilgang til målerene,
men likevel ikke trenger online kommunikasjon.

Dokumentasjon
Teknisk Spesifikasjon

 

 

 Hydrometer, IZAR Pocket, håndholdt PDA

 

Egenskaper
IZAR Pocket brukes for mobile måler avlesninger i tillegg til konfigurasjon av system komponenter og smarte målere. Programvaren IZAR@MOBILE er forhåndsinstallert på enheten. Måler data blir mottatt fra Bluetooth mottakeren og kan overføres til IZAR@NET programvaren. Konfigurering av system komponenter kan gjøres sammen med komponenten IZAR OPTO HEAD BLUETOOTH.

 • Velkjent Windows operasjons system

 • Forhånds installert programvare IZAR@MOBILE

 • Enkel å betjen med 4" berøringsskjerm

 • Kan bruker for å organisere data

Operasjonssystem: Microsoft Windows Mobile Classic
Intern hukommelse: 128 MB SDRAM
Hard disk: 256 MB flash ROM
Display: 4 tommer VGA TFT berøringsskjerm
grensesnitt: Bluetooth 2.0, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g, USB 2.0, 24-pin connector

Applikasjoner
For overføring av data fra IZAR@MOBIL og konfigurering av enheter

Dokumentasjon
Teknisk Spesifikasjon

 

 

 Hydrometer, IZAR Center

 

Egenskaper
IZAR Center er en M-Bus konverter enhet som leser M-Bus signaler fra målere med svært høy nøyaktighet og over store avstander. Leser også IZAR radio signaler fra målere ved hjelp av Hydromenter M-Bus mottaker. IZAR Center sender forespørsler til alle tilkoblede målere. Målerne svarer ved å gi målerdata til IZAR Center. Måler data blir lagret i en innebygd hukommelse og kan automatisk overføres til et egnet programvare, som for eksempel IZAR@NET.

 • IZAR center finnes i flere størrelser for 60, 120 og 250 M-Bus enheter. Flere IZAR center kan  kan kobles til stort system til et IZAR@NET software

 • Automatisk overføring av måler data via Internett tilkobling ved hjelp av integrert LAN grensesnitt eller ekstern analog/GSM/GPRS modem

 • Raske og standardiserte kommunikasjon grensesnitt.

 • (Fjern) avlesning og konfigurasjon via USB, RS232/modem eller LAN grensesnitt.

 •  Alarm funksjoner på totalforbruks data eller øyeblikksverdier (e-mail, SMS)

 • Kompakt hus med mulighet DIN skinne montering

 • M-Bus master og konverter i en enhet, IZAR Center uten hukommelse kan også brukes som M-bus repeater (forsterker)

 • Er også tilgjengelig som et ferdig konfigurert system med eller uten modem levert i et IP 67 eller IP 68 skap

Grensesnitt: USB, Ethernet LAN, RS232 (for PC, modem), M-Bus output and M-Bus repeater input
M-Bus transmission speeds: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 baud; autobaud detection on RS232

Applikasjoner
For bruk i M-Bus nettverk

Dokumentasjon
Teknisk Spesifikasjon

 

 

 

 

Send e-post til blomvik@instrumentteam.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 11 mai 2009 Hit Counter